Wie zijn wij

Wij zijn Mannenensemble Laudate uit de Hoeksche Waard. Ons website-adres is https://www.laudatehw.nl

Mannenensemble Laudate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mannenensemble Laudate,
Griendstraat 8,
3293 AA  Mookhoek
info@laudatehw.nl
KvK-nr.: 77376714

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Mannenensemble Laudate verwerkt persoonsgegevens van leden d.m.v. het ingevulde ‘Formulier nieuw lid’ op de ledenlijst omdat u lid bent van het mannenensemble. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer/mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Stemgroep

Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de leden via een beveiligde ledenpagina.

Media

Wij gebruiken een groepsfoto voor diverse PR-doeleinden, zoals op de website www.laudatehw.nl. Andere media is alleen toegankelijk voor leden met een speciaal wachtwoord.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens van leden

Mannenensemble Laudate verwerkt de persoonsgegevens van hun leden voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met info over optreden, repetities, eventueel muziek (bladmuziek en/of mp3’s)
 • U te informeren omtrent zaken van lief en leed m.b.t. de overige leden
 • Het bijhouden wie er jarig is
 • U een ledenlijst te versturen (deze krijgt ieder lid toegestuurd met als doel elkaar te contacten)
 • Het maken van intekenlijsten voor de diverse optredens.

Hoe lang we jouw data bewaren

Mannenensemble Laudate bewaart de persoonsgegevens van leden niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens direct verwijderd uit de ledenlijst/ledenmail indien u uw muziekmap heeft ingeleverd en/of contributie betaald heeft.

Welke rechten u hebt over uw data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mannenensemble Laudate. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laudatehw.nl. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Mannenensemble Laudate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Mannenensemble Laudate neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@laudatehw.nl