Waaruit bestaat “Laudate”?

Toen Adri Poortvliet in de zomer van 2018 de beslissing had genomen om na een dienstverband van 25 jaar afscheid als dirigent te nemen van het “Christelijk HoekscheWaards Mannenkoor”, kwam hij op het idee om te proberen een Mannenensemble in het leven te roepen.

Een ensemble, wat ten hoogste “20 zangers groot” mag zijn. Dergelijke ensembles vinden we in wijde omgeving om ons heen, maar specifiek niet in de Hoeksche Waard.

Voor deelname zijn wel een paar voorwaarden verbonden:

  1. goed kunnen zingen
  2. enige kennis van het notenschrift hebben
  3. in staat zijn om de partijen thuis in te studeren, die per mp3 worden aangeleverd
  4. trouw op de repetities aanwezig zijn
  5. leeftijd bij voorkeur niet ouder dan 65 jaar

Dit Mannenensemble verleent medewerking aan zangavonden, concerten op zaterdagavond, maar ook zo nodig op zaterdagmiddag daarnaast medewerking in zangdiensten, kerkdiensten e.d. Kortom breed inzetbaar.

Gekozen is voor de naam “Laudate”; “Loof den Heere”. Het repertoire bestaat uit Geestelijke Liederen en licht klassiek met soms een stukje populair. We repeteren normaliter 1 x in de 2 weken op de vrijdagavond in gebouw “de Ark” in Zuid-Beijerland.

Na een kennismakingsmiddag in december 2018 bleken er van iedere stemsoort een aantal mannen aanwezig te zijn en is in januari 2019 een start gemaakt met repeteren.

Al vrij snel was er al een optreden van “Laudate”, zaterdagavond 23 maart 2019 tijdens een orgelconcert in de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland. Dit was een schitterende première, er waren 230 bezoekers.

In april zongen we tijdens een Passie/Paasconcert in Numansdorp, in november tijdens een Zang- en Orgelavond in Oud-Beijerland en in december in Ouddorp en Puttershoek.

Op dit moment telt het ensemble 13 leden, we zijn heel hard op zoek naar nog 3 bassen…………
Het is een hechte club die gaan voor kwaliteit en perfectie en gaan nieuwe uitdagingen graag aan.

De repetities verlopen in een ontspannen sfeer, maar er wordt hard gewerkt……
Adri Poortvliet is een beetje trots dat hij deze groep “in het leven heeft geroepen”.
Hij hoopt nog lang muziek te maken met deze groep.