Adri Poortvliet kon eerder zingen dan praten. Muziek heeft hem altijd al geboeid. 
In september 1965 werd hij benoemd tot organist van de Gereformeerde kerk te Puttershoek.
Deze functie bekleedt hij daar nog steeds.

Na het volgen van een 3-jarige opleiding tot dirigent werd hij vanaf september 1971 t/m januari 1994 dirigent van het Chr. Gem. koor “Com nu met Sangh” in Oud-Beijerland. Gedurende die periode was hij ook een aantal jaren dirigent van het kinderkoor “Jong Talent” en het Jeugdkoor “Tienerklanken”

In januari 1973 werd Adri benoemd tot dirigent van de Chr. Gem. Zangver. “Asaf ” in Puttershoek. Van dit koor heeft hij in oktober 2016 afscheid genomen.

Vanaf maart 1977 t/m maart 2006 was hij dirigent van het “Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk”.

Vanaf eind januari 1987 tot 1 november 2022 was Adri dirigent van het “Strijens Christelijk Gemengd Koor”.

Met het Chr. Reiskoor “Holland Zingt” heeft Adri veel buitenlandse reizen gemaakt en gezongen in heel veel kerken en kathedralen in West Europa. Adri was daar vanaf 1997 tot 2017 dirigent.

In al die jaren was Adri altijd al gecharmeerd van een Mannenkoor en het was zijn stille wens ooit een Mannenkoor onder zijn muzikale hoede te hebben. Op een gegeven moment kwam die kans. Adri werd vanaf januari 1994 dirigent van het “Christelijk HoekscheWaards Mannenkoor” en is dit gebleven tot eind december 2018.

Tijdens de viering van zijn 40-jarig organistenjubileum in september 2005 kreeg Adri een Koninklijke Onderscheiding: hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In september 2015 werd het 50-jarig organistenjubileum gevierd met een concert in de Grote kerk te Dordrecht waar Adri zelf het grote orgel bespeelde. Hij kreeg namens de Gereformeerde kerk Puttershoek een onderscheiding van het een onderscheiding van het Kerkrentmeesterlijk Beheer: een Gouden speld met briljant en oorkonde.

Adri is sinds juli 2013 organist van het orgel in de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland, alwaar hij in september 2018 is benoemd tot hoofdorganist.

Vanaf januari 2019 is Adri dirigent van het (door hem opgerichte) Mannenensemble “Laudate”.